Debian logoDebian Screenshots >

dvdrip-queue

queue up dvd::rip projects

Taken from Ubuntu 10.10
Taken from Ubuntu 10.10
from version 0.1.3-0.1ubuntu2
Taken from Ubuntu 10.10
Taken from Ubuntu 10.10
from version 1:0.98.11-0ubuntu3