Debian logoDebian Screenshots >

fdclock

freedesktop.org clock

freedesktop.org clock
from version 0.1.0+git.20060122-0ubuntu1