Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-hy

Armenian language pack for Firefox