Debian logoDebian Screenshots >

gcc-4.7-base

GCC, the GNU Compiler Collection (base package)