Debian logoDebian Screenshots >

gfax

GNOME frontend for fax programs

GNOME frontend for fax programs
from version 0.7.7+ds-2
GNOME frontend for fax programs
from version 0.7.7+ds-2
GNOME frontend for fax programs
from version 0.7.7+ds-2
GNOME frontend for fax programs
from version 0.7.7+ds-2