Debian logoDebian Screenshots >

gimageview

image viewer using GTK+

image viewer using GTK+
from version 0.2.27-1