Debian logoDebian Screenshots >

gnome-raw-thumbnailer

RAW file thumbnailer for GNOME