Debian logoDebian Screenshots >

libmono-messaging2.0-cil

Mono Messaging library (for CLI 2.0)