Debian logoDebian Screenshots >

mediawiki-extensions-openid

Extensions for MediaWiki -- OpenID extension