Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-eu

Basque language pack for Firefox