Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-hu

Hungarian language pack for Firefox