Debian logoDebian Screenshots >

gnome-icon-theme-full

GNOME Desktop icon theme

GNOME Desktop icon theme
from version 3.8.2-0ubuntu1