Debian logoDebian Screenshots >

gok

GNOME Onscreen Keyboard

GNOME Onscreen Keyboard
from version 2.30.0-1