Debian logoDebian Screenshots >

openbox-xdgmenu

Xdg menu for OpenBox

Xdg menu for OpenBox
from version 0.3-0ubuntu2

Description

Sorry - no more information available.


Homepage

https://launchpad.net/openbox-xdgmenu


Upload more screenshots