Debian logoDebian Screenshots >

xmcd

X11 based CD player

http://www.amb.org/xmcd/
http://www.amb.org/xmcd/
from version 2.6-23
X11 based CD player
X11 based CD player
from version 2.6-21

Description

Sorry - no more information available.


Homepage

http://www.amb.org/xmcd/


Upload more screenshots